Praga cantat 2003
hodnocení poroty v kategorii vyspělých smíšených sborů
Hellmuth Drewes
???
Jiří Kolář
Vynikající reprezentace všech skladeb náročného, pestrého programu. Promyšlená a ukázněná práce s dynamikou, velmi dobrá pěvecká technika, drobný rytmický nesoulad v prvním a posledním čísle, spolehlivá intonace až na drobné kazy v sopránu. Krásná výstavba skladeb.

Blahopřeji k vynikajícímu výkonu.

Milan Malý
Nesmírně náročný program zazpíval sbor suverénně. Hlasové skupiny jsou homogenní. Štíhlé soprány a i kvalitní mužská složka. Drobounké rytmické neshody v Terpsichore. Obdivuhodný výkon - dirigent by měl ukázněně upustit od procházek na pódiu - působí to vnějškově.
Jiří Petrdlík
Doporučuji zaměřit pozornost na větší vyváženost hlasových skupin (ženský sbor je vůči mužskému poněkud slabší). Pozor též na ??? nasazení začátků skladeb (Tučapský) a na příliš ostré soprány ve vysoké poloze (Poulenc, Šesták). Oceňuji práci s frází a dynamikou. Chválím dramaturgii soutěžního vystoupení.
André Vandebosch
???
Jakub Zicha
Velmi obtížný program, znamenitě zvládnutý. V povinné skladbě A. Tučapského příliš mnoho přehnaně neadekvátních rubát (Pater mi). Výborná hlasová kultura i barva.
Diplomy